Free Shipping over $99*
Yamaha YBB105S Tuba

Yamaha YBB105S Tuba

Silver Plated, BBb Tuba, 3 Top Action, 3/4 size Tuba

RRP $6299 LOGANS PRICE $4903


Yamaha YBB201 Tuba

Yamaha YBB201 Tuba

BBb Tuba, 3 Top Action, 4/4 size Tuba

RRP $7799 LOGANS PRICE $5490


Yamaha YBB321S Tuba

Yamaha YBB321S Tuba

Silver Plated, BBb Tuba, 4 Valve, 4/4 size Tuba

RRP $8999 LOGANS PRICE $7285


Yamaha YEB201S Tuba

Yamaha YEB201S Tuba

Silver Plated, Eb Tuba, 3 Top Action, 4/4 size Tuba

RRP $6999 LOGANS PRICE $5438


Yamaha YEB321S Tuba

Yamaha YEB321S Tuba

Silver Plated, Eb Tuba, 4 Valve, 4/4 size Tuba

RRP $8599 LOGANS PRICE $6952